PROGRAM PILIHAN SD ISLAM AL BAYAN

A. Kelas Reguler 25 – 28 Siswa 

Didampingi sehingga tercapai Juz ke 30 ( Juz 'Amma ) dalam 6 tahun Belajar di SD Islam Al-Bayan

B. Kelas Tahfidh 25 – 28 Siswa 

Didampingi sehingga tercapai 6 – 8 Juz dalam 6 tahun Belajar di SD Islam Al-Bayan